Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? 3.pdf ??? 26.11.2015 08:47:03
??? 1zmluva.pdf ??? 20.11.2015 08:05:44
??? zmluva.pdf ??? 20.11.2015 08:01:20
??? img191.pdf ??? 06.11.2015 10:51:36
??? dz_demovicova.pdf ??? 05.11.2015 14:09:20
??? bl.pdf ??? 05.11.2015 13:59:05
??? kz.pdf ??? 05.11.2015 13:55:39
??? kupna_zmluva_c.pdf ??? 23.10.2015 14:39:16
??? quiltex.pdf ??? 14.10.2015 09:48:24
??? zmluva_o_dielo_pr_stre_ok_p1_a_p2.pdf ??? 13.10.2015 14:10:11
??? dodatok_.pdf ??? 01.10.2015 13:02:56
??? kz_szs.pdf ??? 30.09.2015 12:32:47
??? zmluva_o_poskytovan_slu_ieb_v_kon_superv_zie_t ??? 25.09.2015 10:35:38
??? zmluva_o_prev.pdf ??? 16.09.2015 14:31:20
??? darovacia_zmluva_chirur.pdf ??? 21.08.2015 10:29:45
??? zamestnaneck_dohoda.pdf ??? 10.08.2015 14:55:49
??? zamestn_vate_sk_zmluva_dds_tatra_banka.pdf ??? 21.07.2015 10:31:07
??? k_pna_zmluva_z201515961_z.pdf ??? 16.07.2015 08:04:41
??? zmluva_o_zveren_majetku_sk_do_spr_vy_aus_koda_ ??? 15.07.2015 07:15:54
??? zmluva_o_prevode_spravy_majetku_sk_aus_koda_fa ??? 15.07.2015 07:15:26
??? zmluva_o_poskytnut_vr_tenej_funk_nej_pom_cky_d ??? 14.07.2015 13:30:25
??? kupna_zmluva_jednoraz.pdf ??? 01.07.2015 12:37:35
??? zmluva_c_z201513273_z.pdf ??? 01.07.2015 08:35:28
??? darovacia_zmluva_fin.pdf ??? 15.06.2015 13:30:50
??? dz_tlakomer.pdf ??? 09.06.2015 12:07:35
??? zmluva_o_dielo.pdf ??? 07.05.2015 08:49:53
??? r_mcov_dohoda_o_poskytovan_slu_ieb_stravovania ??? 06.05.2015 08:00:15
??? zmluva_c.pdf ??? 30.04.2015 07:55:50
??? dodatok_k_zmluve_o_zdru_enej_dod_vke_elektriny ??? 16.04.2015 13:25:22
??? darovacia_zmluva.pdf ??? 01.04.2015 14:41:06
??? dohoda_54.pdf ??? 01.04.2015 08:26:40
??? zmluva_o_odbornej_pomoci_pri_zabezpe_ovan_opat ??? 30.03.2015 13:23:31
??? dohoda_o_zmene_obsahu_mand_tnej_zmluvy.pdf ??? 13.03.2015 11:08:23
??? zmluva_o_zveren_majetku_sk_do_spr_vy_pdf.pdf ??? 06.03.2015 08:21:24
??? rkz_atramentov_n_plne_a_tonery.pdf ??? 05.03.2015 08:47:16
??? zmluva_axa.pdf ??? 13.02.2015 13:45:23
??? v_pove_servisnej_zmluvy_.pdf ??? 04.02.2015 13:55:08
??? ing_tatry_sympatia_zam_.pdf ??? 21.01.2015 13:53:30
??? stabilita_zamestn_vate_sk_zmluva.pdf ??? 21.01.2015 07:57:00