Keď som bola požiadaná o vytvorenie tejto rubriky s víziou, že sa stanem jej pravidelným prispievateľom napadlo ma, že by bolo príliš jednoduché vypísať veci, ktoré by sa dali označiť za zaujímavé, avšak pred zrakom čitateľa, ktorý nie je zainteresovaný v našej práci by sa strácali, nebol by uchopený ich zámer a nezanechali by odkaz, ktorý zanechať chceme. Preto si dovolím v tomto prvom príspevku povedať čosi o našich, „mojich“ klientoch z pozície, ktorú v zariadení zastávam. Je ich 81, ani jeden z nich nie je rovnaký, každý má iný osud, iné spomienky, myšlienky, pocity. Každý z nich vám povie to isté slovo iným tónom a v tejto rozmanitosti, pokiaľ si ju človek čo i len troška všíma sa ukrýva neskutočná krása. Krása ľudí, ktorí sa možno v niečom líšia od tých „bežných“ žijúcich mimo zariadenia, avšak vo svojom vnútri sú si v mnohom podobní. Plní otázok, emócií a snov. Snov o živote, o šťastí, úsmeve, naplnení, ktoré sa u každého z nich skrýva v niečom inom. A mojou úlohou, ako aj úlohou mojich kolegov je práve tieto sny odkrývať, pomáhať im ich pomenovať, vyjadriť to, kam smerujú a kde vidia svoj cieľ .

http://www.csseden.sk/content/2016/DSS011.jpg

Keby som vám mohla dopriať, dopriala by som vám prežiť v ich prítomnosti pár minút, počuť ich túžby, ktoré spočívajú v maličkostiach a vidieť ich prežívať emócie, ktoré na rozdiel od tých „našich“ nie sú riadené tým, čo od nich spoločnosť požaduje, nie sú zviazané bontónom a pravidlami. Mne osobne to pripomína návrat k niečomu skutočnému, od čoho sme sa vzdialili. Aj preto ma práca, ktorú vykonávam tak neskutočne napĺňa. Sú chvíle a nie je ich málo, kedy si uvedomujem, že to nie ja prostredníctvom terapií, ale oni ma učia, hovoria mi o živote to, čo ma nenaučila univerzita, výcviky či kurzy. A o toto poznanie by som sa s vami rada podelila. Aj preto je prioritnou víziou mojou, ale myslím, že môžem hovoriť za všetkých z nás EDEN-u umožniť našim klientom žiť svoj život čo možno najplnohodnotnejšie, pomôcť im fungovať vo svete, ktorý nie je vôbec jednoduchý, ale čo je rovnako dôležité dovoliť svetu, aby spoznal ich, aby sa mohol opätovne vrátiť  k autenticite, ľudskosti a hodnotám, ktoré sa tlakom nárokov spoločnosti a prostredníctvom médií pomaly strácajú.

Ak teda môžem povedať z môjho pohľadu, čo môže zaujímavé EDEN poskytnúť, nielen svojim klientom, ale aj spoločnosti, ktorá ho obklopuje, povedala by som, aby ste nás prišli pozrieť, aby ste pravidelne čítali náš časopis, kde sa dozviete o našom živote, aby ste navštívili naše stránky a dozvedeli sa o tom, čo pripravujeme, aby ste sa k nám pridali, aby sme spoločne mohli vytvoriť niečo, čo bude dávať zmysel.

 

 

PhDr. Zuzana Ševčíková

                                                                                              psychológ CSS EDEN

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: