Multimédiá


Spoznavame obce Horneho LiptovaSpoznavame obce Horneho Liptova september 2015september 2015 Seni cupSeni cup oktober 2015oktober 2015 november 2015november 2015 marec 2015marec 2015 maj 2015maj 2015 jun 2015jun 2015 jul 2015jul 2015 Januar 2016Januar 2016 december 2015december 2015 august 2015august 2015 april 2015april 2015 22