Občianske združenie IBA Spolu

Občianske združenie Iba spolu pri Centre sociálnych služieb EDEN je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky. Združenie je nezisková organizácia ľudí, ktorí sa usilujú o všeobecnú podporu činností a opatrení zameraných na pomoc osobám, ktoré sa ocitli nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. Vyvíjanie aktivít a podporu spoločensko-kultúrnych akcií pre zdravotne postihnutých, ako aj rekreačných a športových činností. Snahou združenia je zviditeľnenie týchto ľudí, ich života a ich integrácia do spoločnosti. Združenie podporuje vzdelávanie ľudí pracujúcich so zdravotne postihnutými. Rozvíja svoje aktivity tiež informačnou a publikačnou činnosťou.

Stanovy združenia  

Kontakt: ibaspolu@gmail.com

Stiahnite si VYHLÁSENIE o poukázaní 2% z Vašich daní a podporte naše Občianske združenie IBA SPOLU. 

ĎAKUJEME :)

 

VÝROČNÉ SPRÁVY

výročná správa 2022 

výročná správa 2021

výročná správa 2020

výročná správa 2019

výročná správa 2018