Občianske združenie Iba Spolu

Stanovy združenia 

Občianske združenie Iba spolu pri Centre sociálnych služieb EDEN je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky. Združenie je nezisková organizácia ľudí, ktorí sa usilujú o všeobecnú podporu činností a opatrení zameraných na pomoc osobám, ktoré sa ocitli nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. Vyvíjanie aktivít a podporu spoločensko-kultúrnych akcií pre zdravotne postihnutých, ako aj rekreačných a športových činností. Snahou združenia je zviditeľnenie týchto ľudí, ich života a ich integrácia do spoločnosti. Združenie podporuje vzdelávanie ľudí pracujúcich so zdravotne postihnutými. Rozvíja svoje aktivity tiež informačnou a publikačnou činnosťou.

 

výročná správa 2018

 

Naše Občianske združenie sa tento rok uchádzalo o grant, ktorý vyhlásila Komunitná nadácia Liptov za účelom podporenia občianskej aktivity. Náš projekt sa volal Záhradná hojdačka pre klientov CSS EDEN. V grantovom kole sme boli úspešní a podporení sumou 500Eur, za čo ĎAKUJEME :)

     

 

výročná správa 2019

Občianske združenie koncom roka 2020 požiadalo o grant NADÁCIU KIA MOTORS SLOVAKIA a boli sme úspešní :)

Podarilo sa nám získať finančné prostriedky na zakúpenie 2 ks zariadení na nanášanie dezinfecie tzv. Fogger, vďaka ktorým môžeme v tomto období výskytu repiračného ochorenia COVID - 19 vykonávať dezinfekciu plôch, povrchov a predmetom v zariadení CSS EDEN a tým chrániť PSS CSS EDEN.

ďakujeme :)

 

výročná správa 2020

 

Stiahnite si VYHLÁSENIE o poukázaní 2% z vašich daní a podporte naše Občianske združenie IBA SPOLU. 

ĎAKUJEME :)