Posledná aktualizácia: 12.7.2024

BEZODKLADNÉ

Číslo rozhodnutia o odkázanosti

Stupeň odkázanosti

Druh poskyt. služby

Dátum podania žiadosti

1.

NIE

2089/2009/OSV-003 VI DSS 8.4.2016
2. NIE 9087/2014/ODDSS-002 VI DSS

7.11.2019

3. NIE 2808/2016/OSV-003 VI DSS

13.7.2020

4. NIE 3433/2011/OSV-003 VI DSS

7.9.2020

5. NIE 6345/2021/OSV-003 VI DSS

2.11.2021

6. NIE 05146/2020/OS-4 VI DSS

2.5.2024

           

Posledná aktualizácia: 12.7.2024

BEZODKLADNÉ

Číslo rozhodnutia o odkázanosti

Stupeň odkázanosti

Druh poskyt.  služby

Dátum podania žiadosti

1.

NIE

2795/2016/OSV-003

VI

ŠZ

12.9.2016

2. NIE 4030/2018/OSV-003 VI ŠZ

26.6.2018

3. NIE 3693/2019/OS-4 VI ŠZ

17.8.2020

4. NIE 5668/2020/OSV-003 VI ŠZ

20.10.2020

5. NIE 5904/2020/OSV-003 VI ŠZ

20.10.2020

6. NIE 6019/2020/OSV-003 VI ŠZ

19.1.2021

7. NIE 4846/2021/OSV-003 VI ŠZ

10.6.2021

8. NIE 6821/2021/OSV-003 VI ŠZ

27.9.2022

9. NIE 06595/2021/SP-3 VI ŠZ

14.2.2023

10. ÁNO 5104/2023/OSV-003 VI ŠZ

26.1.2023

11. NIE 6091/2023/OSV-003 VI ŠZ

15.5.2023

12. NIE 7277/202/OSV-003 VI ŠZ

14.8.2023

13. NIE 7775/2023/OSV-003 VI ŠZ

16.2.2024

14. NIE 9194/2023/OSV006 VI ŠZ

5.3.2024

15. NIE 8958/2023/OSV-003 VI ŠZ

21.3.2024

16. ÁNO 4062/2024/OSV-003 VI ŠZ

9.5.2024

17. NIE 4223/2024/OSV-003 VI ŠZ

10.6.2024

18. NIE 4404/2024/OSV-003 VI

ŠZ

2.7.2024

Posledná aktualizácia počtu prijímateľov a voľných miest k 12.7.2024

Druh služby

Kapacita

Obsadené miesta

Rozpracované k nástupu

Voľných miest

Domov sociálnych služieb

41

41

0

0

Špecializované zariadenie

40

40

0

0

Počet miest spolu

81

81

0

0

pracovisko Pod lipami 105/16        
Domov sociálnych služieb 25 25 0

0

Špecialozované zariadenie 12 12 0

0

Počet miest spolu 37 37 0

0