Posledná aktualizácia: 20.5.2022

 

 

BEZODKLADNÉ

Číslo rozhodnutia o odkázanosti

Stupeň odkázanosti

Druh poskyt. služby

Dátum podania žiadosti

 

1.

NIE

4453/2017/OSV-003 V DSS 21.7.2017

 

2.

NIE

5574/2015/OSV-003 VI DSS 9.12.2015

 

3.

NIE

2089/2009/OSV-003 VI DSS 8.4.2016
  4. NIE

5869/2019/OSV-003

VI DSS 9.10.2019
  5. NIE 9087/2014/ODDSS-002 VI DSS

7.11.2019

  6. NIE 2808/2016/OSV-003 VI DSS

13.7.2020

  7. NIE 3433/2011/OSV-003 VI DSS

7.9.2020

  8. NIE 3823/2014/OSV-003 VI DSS

19.1.2021

  9. NIE 6345/2021/OSV-003 VI DSS

2.11.2021

  10. NIE 6394/2021/OSV-003 VI DSS

15.11.2021

Posledná aktualizácia: 20.5.2022

BEZODKLADNÉ

Číslo rozhodnutia o odkázanosti

Stupeň odkázanosti

Druh poskyt.  služby

Dátum podania žiadosti

1.

NIE

2795/2016/OSV-003

VI

ŠZ

12.9.2016

2. NIE 4030/2018/OSV-003 VI ŠZ

26.6.2018

3. NIE 5220/2019/OSV-003 VI ŠZ

23.9.2019

4. NIE 5637/2019/OSV-003 VI ŠZ

9.10.2019

5. NIE 03693/2019/OS-4 VI ŠZ

17.8.2020

6. NIE 5668/2020/OSV-003 VI ŠZ

20.10.2020

7. NIE 5904/2020/OSV-003 VI ŠZ

20.10.2020

8. NIE 6019/2020/OSV-003 VI ŠZ

19.1.2021

9. NIE 6592/2020/OSV-003 VI ŠZ

29.1.2021

10. NIE 4846/2021/OSV-003 VI ŠZ

10.6.2021

11. ÁNO 6561/2021/OSV-003 VI ŠZ

25.1.2022

12. NIE 5359/2022/OSV-003 V ŠZ

7.4.2022

Posledná aktualizácia počtu prijímateľov a voľných miest k 20.5.2022

Druh služby

Kapacita

Obsadené miesta

ROZPRACOVANÉ K NÁSTUPU

Voľných miest

Domov sociálnych služieb

41

40

1

0

Špecializované zariadenie

40

40

0

0

Počet miest

81

80

1

0