Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? v_ro_n_spr_va_za_r_2015_css_eden.pdf ??? 01.06.2016 09:25:32
??? img246.pdf ??? 16.05.2016 13:53:12
??? img245.pdf ??? 16.05.2016 13:53:12
??? obj_ter_.pdf ??? 15.04.2016 13:06:38
??? ozn_menie_o_vyhl_sen_vo_celodenn_stravovanie.p ??? 13.04.2016 12:36:21
??? snoezelen.pdf ??? 06.04.2016 10:08:36
??? img234.pdf ??? 06.04.2016 09:47:30
??? img230.pdf ??? 29.03.2016 08:11:01
??? prihl_ka_na_kurz_kognit_vna_aktiviz_cia_senior ??? 14.03.2016 10:32:41
??? prihl_ka_na_kurz_kognit_vna_aktiviz_cia_senior ??? 14.03.2016 10:32:22
??? img207.pdf ??? 19.01.2016 12:26:16