Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? novela_z_kona_o_vo_pripravovan_zmeny_za_2_.pdf ??? 05.11.2018 13:34:05
??? img20180905_07531837.pdf ??? 05.09.2018 07:59:31
??? reg_prihl_ka_word.docx ??? 20.08.2018 10:52:00
??? img20180807_14502787.pdf ??? 07.08.2018 14:56:30
??? img20180611_13051575.pdf ??? 11.06.2018 13:23:18
??? ozn_menie_o_vyhl_sen_vo_strava_2018_2019.pdf ??? 12.04.2018 13:05:01
??? img20180223_12424286.pdf ??? 26.02.2018 08:01:16
??? prihl_ka_pr_ca_s_rizikom_a_pr_vna_zodpovednos_ ??? 04.01.2018 15:03:41