Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? eden_zmluva_prakt_vyuc.pdf ??? 12.09.2022 13:01:53
??? zmluva_o_poskytnuti_financneho_prispevku_opora ??? 17.06.2022 09:16:45
??? r_mcov_dohoda.pdf ??? 16.06.2022 13:26:05
??? zmluva_o_prev_dzke_internetovej_aplik_cie.pdf ??? 16.05.2022 09:27:57
??? zmluva_o_zabezpe_en_rekondi_n_ch_pobytov.pdf ??? 16.05.2022 09:26:17
??? dodatok5.pdf ??? 27.04.2022 08:18:47
??? dodatok4.pdf ??? 27.04.2022 08:18:40
??? dodatok3.pdf ??? 27.04.2022 08:18:31
??? dodatok_2.pdf ??? 27.04.2022 08:18:22
??? dodatok_1.pdf ??? 27.04.2022 08:18:11
??? dodatok_vszp.pdf ??? 31.03.2022 09:27:49
??? dohoda2.pdf ??? 30.03.2022 12:51:07
??? dohoda.pdf ??? 25.02.2022 14:55:15
??? darovacia_zmluva.pdf ??? 28.01.2022 14:08:43
??? zmluva_servis.pdf ??? 10.01.2022 10:11:49