Aktuálny počet prijímateľov sociálnych služieb v CSS EDEN

a počet voľných miest v zariadení

 

Aktuálny  počet prijímateľov a voľných miest: Aktulaizované k 18.10.2021

Druh služby

Kapacita

Obsadené miesta

ROZPRACOVANÉ K NÁSTUPU

Voľných miest

Domov sociálnych služieb

41

41

0

0

Špecializované zariadenie

40

38

0

1

Počet miest 

81

79

0

2