Aktuálny počet prijímateľov sociálnych služieb v CSS EDEN

a počet voľných miest v zariadení

Aktuálny  počet prijímateľov a voľných miest: Aktulaizované k  12.7.2024

Druh služby

Kapacita

Obsadené miesta

Rozpracované k nástupu

Voľných miest

Domov sociálnych služieb

41

41

0

0

Špecializované zariadenie

40

40

0

0

Počet miest spolu.

81

81

0

0

         

pracovisko Pod lipami 105/16,

Liptovský Hrádok

       
Domov sociálnych služieb 25 25 0

0

Špecializované zariadenie 12 12 0

0

Počet miest spolu: 37 37 0

0