Aktuálny počet prijímateľov sociálnych služieb v CSS EDEN

a počet voľných miest v zariadení

 

Aktuálny  počet prijímateľov a voľných miest: Aktulaizované k  20.5.2022

Druh služby

Kapacita

Obsadené miesta

ROZPRACOVANÉ K NÁSTUPU

Voľných miest

Domov sociálnych služieb

41

40

1

0

Špecializované zariadenie

40

40

0

0

Počet miest 

81

80

1

0