Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? 000272023cssedenrz_dohoda_o_ukon_en_zmluvy_ozo ??? 03.01.2024 13:47:48
??? 000262023cssedenrz_dohoda_o_ukon_en__likvid_to ??? 03.01.2024 13:47:39
??? mand_tna_zmluva_gajos.pdf ??? 29.12.2023 09:42:32
??? ukon_enie_procare.pdf ??? 29.12.2023 09:34:39
??? dohoda_o_ukon_en_mand_tnej_zmluvy_uzatvorenej_ ??? 28.12.2023 11:54:34
??? zmluva_o_zdru_enej_dod_vke_elektriny_neregulov ??? 28.12.2023 11:42:46
??? zmluva_o_zdru_enej_dod_vke_zemn_ho_plynu_iastk ??? 21.12.2023 13:48:05
??? 000202023cssedenrz_k_pna_zmluva.pdf ??? 20.12.2023 14:18:45
??? k_pna_zmluva_.pdf ??? 20.12.2023 14:17:46
??? darovacia_zmluva_00019_2023_csseden_rz.pdf ??? 19.12.2023 08:13:38
??? zmluva_c.pdf ??? 15.12.2023 13:19:25
??? zmluva_o_zdruz.pdf ??? 13.12.2023 12:42:11
??? dod.pdf ??? 11.12.2023 14:41:45
??? kupna_zmluva_arjohumanic_saraflex.pdf ??? 11.12.2023 14:41:04
??? dodatok_c.pdf ??? 11.12.2023 14:40:40
??? zmluva_o_dielo_stavebne_upravy_soc.pdf ??? 11.12.2023 14:34:20
??? darovacia_zmluva_reproduktory.pdf ??? 11.12.2023 14:34:13
??? darovacia_zmluva_oz_iba_spolu.pdf ??? 11.12.2023 14:34:06
??? zmluva_o_vykone_cinnosti_zodpovednej_osob_wb.p ??? 28.07.2023 12:17:15
??? zmluva_o_odvoze_a_zneskodnovani_odpadu.pdf ??? 30.06.2023 08:11:27
??? zmluva_trencianske_teplice.pdf ??? 29.06.2023 08:06:17
??? zmluva_o_posktnut_fin.pdf ??? 05.05.2023 15:20:40
??? zmluva_canisterapia.pdf ??? 06.03.2023 12:56:42
??? r_mcov_zmluva_o_poskytovan_slu_ieb_v_pove_.pdf ??? 06.03.2023 12:56:33
??? zmluva_o_supervizii.pdf ??? 03.02.2023 17:02:14
??? ukoncenie_zmluvy_o_supervizii.pdf ??? 03.02.2023 17:02:07
??? dodatok_c__2_k_zmluve_c.pdf ??? 30.01.2023 14:25:51
??? zmluva_o_poskytovan_stravy_.pdf ??? 23.01.2023 09:26:52