Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným...
 

Vitajte na stránke Centra sociálnych služieb EDEN, zariadenia, ktoré sa nachádza v nádhernom prostredí lipovej aleje v Liptovskom Hrádku.

Cieľom našej webovej stránky je poskytnúť Vám čo najviac informácií o živote ľudí odkázaných na pomoc iných, o sociálnych službách, aktivitách, projektoch a plánoch nášho zariadenia.

 

VÍZIA:

Našou víziou je zariadenie, ktoré funguje na ušľachtilých ľudských princípoch, pretože čo viac môžeme jeden druhému dať ako prijatie a pocit domova, ktoré motivuje nás všetkých k sebarealizácii, znovuobjaveniu a nadobudnutiu nových zručností, skúseností a zážitkov. Zariadenie pevne ukotvené v komunite, pre ktorú je inšpiráciou a ktorá ho zároveň motivuje do ďalšej činnosti. 

 

POSLANIE:

Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách dospelým mužom so zdravotným, mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím v dvoch druhoch sociálnych služieb - Domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení na základe etického a odborného prístupu v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd.

 

zobraziť viac

 


Organizačná štruktúra