ŽIVOTOPIS

    Stiahnite si PDF verziu 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA 

Stiahnite si PDF verziu 

 

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, v prípade nedostatku pracovníkov v CSS EDEN Liptovský Hrádok,   (vzhľadom na prijaté karanténne opatrenia),  prijímame pracovníkov na pracovnú zmluvu na dobu určitú, na pracovnú pozíciu:

opatrovateľ – kvalifikačný predpoklad vzdelania: akreditovaný  kurz opatrovania v rozsahu 220 hodín,  

praktická sestra– kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v príslušnom odbore,  

sestra – kvalifikačný predpoklad vzdelania: vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, úplné stredné odborné vzdelanie – odbor – zdravotná sestra,  vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

Záujemcovia o prácu, kontaktujte prosím  telefonicky, alebo mailom CSS EDEN Liptovský Hrádok. Telefonický kontakt : 0907 732 775, al. 044/5630912,  mail: csseden@vuczilina.sk. Prosíme pripojiť čestné prehlásenie

 

Čestné vyhlásenie - opatrovateľka

Stiahni si PDF

 

Čestné vyhlásenie -  zdravotná sestra

Stiahni si PDF

 

Čestné vyhlásenie - praktická sestra

Stiahni si PDF