Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? zmluva_stojan.pdf ??? 30.12.2020 14:35:25
??? zmluva_311212020_m.pdf ??? 30.12.2020 14:34:34
??? zmluva_307742020_m.pdf ??? 30.12.2020 14:32:39
??? zmluva_spp.pdf ??? 30.12.2020 09:40:14
??? daro.pdf ??? 25.11.2020 13:46:24
??? dodatok.pdf ??? 11.11.2020 11:11:28
??? dohoda_o_pristupeni.pdf ??? 12.10.2020 12:46:25
??? eps.pdf ??? 08.10.2020 14:17:37
??? zmluva_nases.pdf ??? 07.10.2020 10:54:29
??? adria.pdf ??? 24.09.2020 13:14:51
??? zmluva.pdf ??? 17.08.2020 13:42:53
??? darovacia_zmluva.pdf ??? 28.07.2020 08:27:36
??? ramcova_zmluva_o_poskytovani_sluzieb_stravovan ??? 28.07.2020 08:19:51
??? vypoved_zmluvy.pdf ??? 22.07.2020 09:24:08
??? bazalna_stimulacia.pdf ??? 11.06.2020 13:34:25
??? zmluva_dotacia.pdf ??? 04.06.2020 12:30:10
??? strava_2.pdf ??? 23.04.2020 15:11:33
??? bazalka_zmluva.pdf ??? 02.03.2020 12:31:40
??? zmluva_caresee.pdf ??? 02.03.2020 12:30:05
??? zmluva_canisterapia.pdf ??? 20.02.2020 12:49:51
??? psychagogia.pdf ??? 14.02.2020 09:58:56