Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 ARCHÍV
identifikátor popis dokumentu platnosť dátum zverejnenia
??? zmluva_o_posktnut_fin.pdf ??? 05.05.2023 15:20:40
??? zmluva_canisterapia.pdf ??? 06.03.2023 12:56:42
??? r_mcov_zmluva_o_poskytovan_slu_ieb_v_pove_.pdf ??? 06.03.2023 12:56:33
??? zmluva_o_supervizii.pdf ??? 03.02.2023 17:02:14
??? ukoncenie_zmluvy_o_supervizii.pdf ??? 03.02.2023 17:02:07
??? dodatok_c__2_k_zmluve_c.pdf ??? 30.01.2023 14:25:51
??? zmluva_o_poskytovan_stravy_.pdf ??? 23.01.2023 09:26:52